Lentokoneet

Lentokone-luokalla tarkoitetaan koneita, joiden painorajaa ei ole rajattu ja jotka vaativat vähintään LAPL(A)-lupakirjan. Ne voivat olla tyyppihyväksyttyjä tai harrastrakenteisia (Experimental).

Tyyppihyväksytty lentokone on yleensä hiukan kalliimpi käytettävä kuin harrasterakenteinen, johtuen yleensä valvotun huoltojärjestelmän kustannuksista. Harrasterakenteisten lentokoneiden omistajat taas joutuvat vastaavasti tekemään itse enemmän töitä huolehtiakseen huoltojen ajantasaisuudesta. Ilmailussa siis oikeasti pidetään huolta lentolaitteiden kunnosta ja että ne ovat turvallisia.

Lentokoneluokan koneita Raahen Ilmailijat ry:llä on käytössään tyyppihyväksytty Cessna 172P sekä harrasterakenteiseksi muutettu Skandinavisk Aero Industri KZ VII Laerke ”Leivo”. Cessnaa käytetään mm. peruslentokoulutukseen, palo- ja pelastuslentotoimintaan sekä tietysti hupilentämiseen. Leivolla suoritetaan esimerkiksi purjelentokoneiden hinauksia, lennetään suksilentoa, annetaan muuta koulutusta kuin peruslentokoulutusta ja tietysti hupilennetään.

Jäsenillämme on omistuksessaan myös useita lentokoneita, jotka mahdollistavat kerhon koneiden lisäksi mm. useiden koneiden lentoretket vaikkapa muodostelmalentona.

Ilmailutapahtuma Metsäkylän kentällä Taivalkoskella

Lentokoneluokan lupakirjakoulutus sisältää vähintään 100 tuntia teoriakoulutusta sekä tuon päälle vielä teoriakokeet. Lentokoulutuksen määrä riippuu halutusta lupakirjaluokasta. Alimpaan luokkaan LAPL(A) vaaditaan vähintään 30h lentokoutusta, kun seuraavaan luokkaan PPL(A) vaaditaan jo 45h. Kumpaankin luokkaan saa lisäkoulutuksella esimerkiksi vesilentokelpuutuksen sekä monia muita kelpuutuksia. LAPL(A) lupakirjalla on jotain rajoituksia kuten esimerkiksi enintään 4 henkilöä koneessa ja enintään 2000kg kokonaismassa. Nämä eivät käytännössä tule vastaan, paitsi hyppylentotoiminnassa hyppääjien määrä yleensä tulee esteeksi. LAPL(A) lupakirjalla ei saa lentää (ainakaan vielä) palo- ja pelastuslentoja. Jos ilmailuammatti on suunnitelmissa, molemmat näistä lupakirjoista ovat hyvä pohja vaikkapa liikennelentäjän koulutukselle.

LAPL(A) ja PPL(A) lupakirjoihin vaaditaan kaikkien muiden lupakirjojen tavoin myös lääketieteellinen kelpoisuustodistus (medical). Se täytyy uusia tietyn väliajoin riippuen lentäjän iästä ja todistuksen tasosta (1, 2 tai LAPL). Tosituksen taso 1 vaaditaan esimerkiksi mittarilennon suorittamiseen, johon vaaditaan myös PPL(A) lupakirja. Taso 2 vaaditaan esimerkiksi lennonopettajilta. Normaaleihin ”hupilentoihin” riittää LAPL-taso.

Lupakirjakurssin hinnan löydät koulutushinnastosta.

Mikäli haluat lisätietoja tai haluat lupakirjan, niin ota yhteyttä lennonopettajiimme tai hallituksen jäseniin. Yhteystiedot löydät yhteystiedot sivulta.